Jak oceniać pracownika w czasach pracy zdalnej?

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła na organizacjach przejście na model pracy zdalnej. W wielu przypadkach to model nowy, wymagający zmiany nawyków i gruntownej reorganizacji pracy. Brak kooperacji w przestrzeni biurowej ogranicza możliwości obserwacji pracownika i w konsekwencji, oceny jego pracy. Dlatego dzisiaj odpowiemy na pytanie: jak przeprowadzić ocenę pracowniczą w nowych warunkach?

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła na organizacjach przejście na model pracy zdalnej. W wielu przypadkach to model nowy, wymagający zmiany nawyków i gruntownej reorganizacji pracy. Brak kooperacji w przestrzeni biurowej ogranicza możliwości obserwacji pracownika i w konsekwencji, oceny jego pracy. Dlatego dzisiaj odpowiemy na pytanie: jak przeprowadzić ocenę pracowniczą w nowych warunkach?

 

Zmiana środowiska pracy, wymogła na pracodawcach modyfikację podejścia do oceny zatrudnionych osób. Obecnie coraz mniejszą rolę przykłada się do czasu pracy, zamiast tego skupiając się na efektach. Dodatkowo, praca zdalna utrudnia obserwację jako element podlegający ocenie, toteż ewaluując pracownika większą rolę niż dotychczas przykładamy do ilości wykonanych zadań oraz ich efektu.

 

Bazując na efektach oraz sposobie wykonywania zadań w trybie zdalnym, można sporządzić matrycę kompetencji pracownika (ang. skill matrix). To narzędzie, które zapewnia kompleksowy i niezwykle merytoryczny wgląd w jakość pracy ocenianego. Na matrycę kompetencji składają się:

  • kolumny prezentujące poddawane ocenie umiejętności, kompetencje oraz postawy;
  • wymierną skalę ocen, przykładowo 1-10 lub 1-5;
  • wagę danej pozycji; nie każda umiejętność jest tak samo ważna na danych stanowisku, co warto uwzględnić w ocenie.

 

Przed przystąpieniem do analizy, warto uważnie wyselekcjonować oceniane aspekty. Wybór kompetencji oparty o „im więcej, tym lepiej” rozcieńcza informację, dezorientując ocenianego. Zamiast tego, ewaluację warto ograniczyć wyłącznie do pozycji kluczowych z perspektywy danego stanowiska. Dobrą praktyką jest też rangowanie kompetencji, czyli wskazanie poziomu ich istotności. To pomoże zidentyfikować najpilniejsze obszary rozwojowe i nada rozwojowi dokładniejszy kierunek.

 

 

Zarządzanie kompetencjami w czasie pracy zdalnej

 

Ocenę pracowniczą przy pomocy matrycy kompetencji można przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszym nich jest ocena 90°, w której ewaluacji dokonuje wyłącznie przełożony. Jest to najszybsza metoda oceny, jednak najmniej dokłada i wartościowa, jako że nie uwzględnia w procesie stanowiska ocenianego.

 

Naprawia to analiza 180°, w której arkusz wypełniają niezależnie dwie strony: oceniany i oceniający. Obecność dwóch kluczowych stron pozwala sprawnie przeprowadzić proces, jednocześnie ukazując różnice w postrzeganiu istotności cech przez daną stronę. To niesie ze sobą ogromną wartość pomagającą lepiej zrozumieć perspektywę rozmówcy, i w konsekwencji usprawnić pracę.

 

Jeszcze dokładniejsza jest ocena 360°, która poza pracownikiem i przełożonym, uwzględnia opinię najbliższego otoczenia: współpracowników, kontrahentów, klientów. Poza wglądem w kompetencje, analiza określa poziom autorytetu oraz popularności w środowisku pracowniczym. Metoda posiada niewątpliwie wiele plusów, warto jednak pamiętać o długim czasie potrzebnym do zgromadzenia odpowiednich danych.

 

W kilku przypadkach, ciekawą alternatywą dla matrycy kompetencji stanowi ocena OKR (ang. Objective Key Results), która polega na ocenie pracownika przez pryzmat wykonania założonych wcześniej celów. Nadaje się głównie do stanowisk rozliczanych za wymierny, bezpośredni efekt. Więcej o ocenie OKR dowiesz się z materiału video Comarchu.

 

 

 

Narzędzie do okresowej oceny pracowniczej w czasie pracy zdalnej

 

Oceny okresowe w powyższych modelach można tworzyć ręcznie, przykładowo w arkuszu kalkulacyjnym. Posiada to jednak mnóstwo wad takich jak: czasochłonność i uciążliwość konstrukcji, brak możliwości automatyzacji oraz okrojona liczba funkcji. Dlatego na rynku pojawiły się narzędzia maksymalizujące efektywność tego procesu. Jednym z nich jest Comarch HRM.

 

Comarch HRM pomaga efektywnie zarządzać pracą zespołu oferując multum przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia okresowej oceny pracowniczej. Zarówno w przypadku macierzy kompetencji, jak i OKR, Comarch HRM zapewnia funkcje niezbędne do zaplanowania oraz przeprowadzenia sesji ewaluacyjnej.

 

Comarch HRM pozwala na tworzenie odpowiednich macierzy/formularzy, które następnie wypełniają wszystkie strony zaangażowane w proces. System pozwala również na planowanie sesji feedbackowych oraz wskazuje historyczne zmiany ocen danych kompetencji. Ponadto, raz stworzony arkusz można zapisać jako szablon i korzystać z niego do innych pracowników. Poniżej prezentujemy, jak HRM sprawdza się w analizie 180.

 

 

Poza narzędziem do oceny pracownika, Comarch HRM posiada o wiele więcej zastosowań. Program pozwala na kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym m.in. tworzeniem profili pracownika, urlopami oraz planowaniem i zarządzaniem czasem pracy. Dodatkowo, w połączeniu z rozwiązaniami Comarch ERP, umożliwia dostęp do wydruków przygotowanych w programie kadrowo-płacowym.

 

 

Podsumowanie

 

Ocena pracownicza to ważne narzędzie rozwoju kompetencji pracowników oraz zwiększania ich efektywności. Dlatego tak kluczowe jest, by zachować jak najwyższy poziom tego procesu, nawet w czasach powszechnie panującej pracy zdalnej. Niezbędne jest do tego odpowiednie narzędzie, jakim jest Comarch HRM. Jeżeli wciąż nie posiadasz programu, sprawdź najnowsze promocje w sklepie Comarch ERP.

logo-FUTURITI.png

Nowoczesne systemy IT dla leaderów eCommerce

Rozwiązania Futuriti służą eCommerce w szybkim i efektywnym kosztowo realizowaniu zamówień. Unikalne funkcje i technologie wypracowane w laboratorium R&D pomagają ich użytkownikom uzyskać przewagę nad konkurencją i ułatwiają szybki rozwój firm.

XSale_w-1.png

Sprzedaż internetowa

Automatyzacja i zarządzanie
sprzedażą online

WMS_logo

System WMS

Zarządzanie ruchem produktów
w magazynach wysokiego składowania

Jesteśmy również Złotym Partnerem Comarch. Pomagamy naszym Klientom wdrażać systemy ERP w ich firmach.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.