Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z xSale

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z xSale2018-05-24T10:10:04+00:00

Szanowni Klienci xSale,

w związku z wejściem w życie RODO, zobowiązani jesteśmy do podpisania z Państwem dodatkowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z xSale.

Aby umożliwić dalszą współpracę z Państwa firmą prosimy o zapoznanie się z umową oraz wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

Aktualna wersja umowy:

  • jestem upoważniony do reprezentowania ww. firmy i zawarcia umowy powierzenia danych osobowych,
  • posiadam aktualną, ważną "Umowę Główną" zawartą z Futuriti sp. z o,o.
  • zapoznałem się z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPD) oraz standardowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi i niniejszym ją zawieram.