fbpx

Wdrożenie Futuriti WMS

Wdrożenie Futuriti WMS

Artykuł ten opisuje zakres i kroki wykonywane w ramach typowego wdrożenia Futuriti WMS w szczególności w ramach zakupu Pakietu Startowego i obejmuję: instalacje na środowisku testowym, instruktaż, instalację na środowisku produkcyjnym, podstawowe wsparcie po uruchomieniu produkcyjnym. Instalacja, wdrożenie i szkolenie – w przypadku korzystania z procesów dedykowanych, większej ilości użytkowników, rozbudowanej infrastruktury oraz innych uzasadnionych przypadkach – powinna być adekwatnie rozbudowana i dostosowana przed rozpoczęciem pracy.

1. Środowisko testowe

Instalacja jest zakończona prawidłowo kiedy możliwe jest połączenie się z aplikacją przez Pulpit zdalny, aplikacja się uruchamia i możliwe jest zalogowanie operatora. W przypadku zakupu kolektora (urządzenia) przez Futuriti, weryfikowane jest również połączenie z kolektora.

Podstawowe procesy obsługiwane w ramach Pakietu Startowego

Wydanie towaru

Konfiguracja systemu Futuriti WMS zapewnia wybór realizacji wydań z magazynu, klient po analizie procesów może wybrać najlepszą opcje dla swojego obszaru magazynowego.

Realizacja wydań:

 • Jednoetapowe;
 • Dwuetapowe.

Jednoetapowy proces wydań systemu Futuriti WMS zapewnia realizację dokumentów sprzedażowych w uproszczony sposób:

 • Utworzony dokument WZ- Wydanie zewnętrzne w ERP synchronizuje się z Futuriti WMS.
 • Zatwierdzenie WM w Futuriti WMS powoduje wyciągnięcie WZ z bufora w ERP.

Dwuetapowy proces wydań systemu Futuriti WMS zapewnia realizację dokumentów sprzedażowych w dwóch krokach:

 • Realizacja Dokumentu MP podczas kompletacji.
 • Realizacja Dokumentu WM podczas pakowania do wysyłki.

Przyjęcie towaru

Realizacja przyjęcia towaru po utworzeniu PZ- Przyjęcia zewnętrznego:

 • Dokument PZ utworzony w buforze w ERP synchronizuje się w Futuriti WMS;
 • Zatwierdzenie PM w Futuriti WMS powoduje wyciągnięcie WZ z bufora w ERP.

Przesunięcia międzymagazynowe

Realizacja Przesunięcia międzymagazynowego po utworzeniu MM- Przyjęcia międzymagazynowego w ERP:

 • Stworzony MM w buforze w ERP synchronizuje się jako WM (w magazynie źródłowym) w Futuriti WMS
 • Zatwierdzenie WM (w magazynie źródłowym) spowoduje utworzenienie PM (w magazynie docelowym) w Futuriti WMS
 • Zatwierdzenie PM (w magazynie docelowym) spowoduje zatwierdzenie MM w ERP.

Testy

Podstawowym celem przeprowadzenia testów jest:

 • zdefiniowanie podstawowej konfiguracji,
 • zakresu migracji danych z systemu ERP,
 • przetestowanie scenariuszy testowych.

2. Instruktaż

Szkolenie z podstawowego działania systemu, realizowane zdalnie lub w siedzibie Futuriti w godzinach pracy Futuriti w terminie uzgodnionym z klientem. Szkolenie obejmuje:

 • Dostęp do materiałów w wersji elektronicznej.
 • Instrukcję logowania się do systemu
 • Szkolenie z realizowania podstawowych funkcjonalności systemu Futuriti WMS.
 • Szkolenia uzupełniające, jeżeli klient ma dodatkowe pytania, przed startem.

Całkowity czas instruktażu realizowanego w ramach zakupu Pakietu Podstawowego jest ograniczony do 4h. W przypadku chęci przedłużenia lub zwiększenia zakresu możliwy jest zakup dodatkowych godzin wg oferty z działu handlowego.

3. Instalacja i konfiguracja WMS środowisko produkcyjne

Kiedy wdrażany system pomyślnie przejdzie etap testów oraz zakończony zostanie instruktaż przychodzi czas na uruchomienie produkcyjne systemu. Uruchomienie jest realizowane w ustalonym z klientem terminem w godzinach pracy Futuriti.

 • Uruchomienie Procesów – środowisko produkcyjne
 • Migracja stanów na jedno położenie lub inwentaryzacja
 • Start produkcyjny po podpisaniu protokołu odbioru wdrożenia
 • Asysta personalna zdalna (telefon, TeamViewer)

Przy starcie nowy system jest stale monitorowany poprzez asystę zdalną (telefon, TeamViewer), tak by wyeliminować wszelkie problemy tzw. wieku dziecięcego.
Całkowity czas asysty po uruchomieniu realizowanej w ramach zakupu Pakietu Podstawowego jest ograniczony do 2 roboczogodzin do wykorzystania w ciągu jednego tygodnia od uruchomienia. W przypadku chęci przedłużenia lub zwiększenia zakresu możliwy jest zakup dodatkowych godzin wg oferty z działu handlowego.

Czy ten artykuł był pomocny?
5 out of 5 stars
5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy usprawnić ten artykuł?
Czy potrzebujesz pomocy?
Spis treści