System Comarch Optima ERP dostępny w wersji 2018.0.1

Comarch ERP Optima dostępna jest w wersji 2018.0.1. Wprowadza ona ponad 90 nowości i ulepszeń dostosowując system do wymagań prawnych oraz usprawniających pracę.

Aby pozostać na bieżąco ze zmianami w przepisach, Comarch ERP Optima w wersji 2018.0.1 wzbogacona została o:

 • Możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(t7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych, obowiązujących formularzach.
 • Możliwość wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e-Deklaracje z wykorzystaniem podpisu niekwalifikowanego.
 • Konwersję listy KŚT2010 do KŚT2016 wraz z podmianą na kartach środków trwałych.
 • Możliwość ustawienia indywidualnego rachunku składkowego ZUS i realizację na niego przelewów składkowych od początku 2018 roku.
 • Zmiany w naliczaniu składek FGŚP za  pracowników będących w stopniu pokrewieństwa z pracodawcą.

Do usprawnień wpływających na jakość pracy należą m.in.:

 • Możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach oraz dokumentach.
 • Możliwość dodania dowolnej liczby działalności na formularzy kwot indywidualnych wspólnika.
 • Weryfikacja kontrahentów unijnych w bazie VIES.
 • Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta oraz jej historia w bazie danych.
 • Automatyczny import/eksport dokumentów przy pomocy internetowej Wymiany Dokumentów.
 • Nowa wersja Pomocy (dostępna pod klawiszem F1).
 • Bezpośrednia integracja z kurierem DPD oraz Sendit.
 • Możliwość usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów handlowych generujących płatność.
 • Pole z pocztą kontrahenta przenoszone na wydruki w zakładce [Kontrahent].
 • Możliwość dodania logo firmy drukowanego na dokumentach sprzedaży.
 • Seryjne ustawianie granicy ceny oraz kategorii sprzedaży i zakupu dla zaznaczonych towarów z poziomu listy towarów.
 • Seryjna zmiana kategorii w nagłówku dokumentów handlowo magazynowych bezpośrednio z poziomu listy.
 • Przegląd działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych.
 • Kontrola limitu dni (14/60) dla zasiłku opiekuńczego.
 • Wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych.

Oprócz powyższych zmian warto wspomnieć również o:

 • Nowych raportach w module Analizy BI: dane rozbite przez wymiary analityczne oraz raporty z obszaru ankiet CRM i Ewidencji Dodatkowej.
 • Rozszerzeniu współpracy z Comarch Mobile o możliwość wypełniania ankiet wysyłanych z Comarch ERP Optima na urządzeniach mobilnych (działa z wersją Comarch Mobilne 2018.0.1).

Zapraszamy do zlecenia przeprowadzenia aktualizacji systemu Comarch ERP Optima do wersji 2018.0.1.

2017-11-13T14:56:37+00:00 Listopad 13th, 2017|Comarch ERP Optima|