Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W myśl wspomnianego Rozporządzenia staliśmy się podmiotem przetwarzającym dane osobowe (procesorem). W ślad za tym Art. 28 ust. 3 Rozporządzenia nakłada na nas szereg obowiązków,  w tym zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zawarcie umowy jest wymagane prawnie i niezbędne do dalszego nieprzerwanego świadczenia usługi.

Uprzejmie prosimy aby osoba upoważniona w firmie wypełniła prosty formularz i zawarła przedmiotową umowę.

Umowy dla poszczególnych usług znajdują się pod adresami: