Projekty, które realizujemy w celu podniesienia naszej konkurencyjności oraz dostarczenia naszym klientom najlepszych rozwiązań na rynku.

POIR.01.01.01-00-0810/19

Tytuł projektu: „Opracowanie  i implementacja adaptatywnych algorytmów AI podejmujących masowo decyzje gospodarcze w czasie rzeczywistym przez średnie i duże firmy eCommerce”  o nr POIR.01.01.01-00-0810/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zakup sprzętu IT

Najem powierzchni laboratoryjnej