Projekty, które realizujemy w celu podniesienia naszej konkurencyjności oraz dostarczenia naszym klientom najlepszych rozwiązań na rynku.

POIR.01.01.01-00-0810/19

Tytuł projektu: „Opracowanie  i implementacja adaptatywnych algorytmów AI podejmujących masowo decyzje gospodarcze w czasie rzeczywistym przez średnie i duże firmy eCommerce”  o nr POIR.01.01.01-00-0810/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 3 300 657.48 PLN

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2 410 023.92 PLN

Data realizacji: 1.04.2020 – 31.05.2022

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i implementacja adaptatywnych algorytmów AI podejmujących masowo decyzje gospodarcze w czasie rzeczywistym przez średnie i duże firmy eCommerce.Oczekiwane rezultaty projektu będą stanowiły zarówno innowację produktową (od strony wykonawcy) jak i umożliwią uzyskanie innowacji procesowej od strony przyszłego klienta. Wypracowane w trakcie realizacji projektu algorytmy będą bazą pod funkcjonalności w systemie xSale, które nie są w ogóle dostępne obecnie na rynku (jak automatyczna weryfikacja działań automatycznych) lub są istotnym ulepszeniem istniejących jak automatyczne flagowanie zamówień, automatycznego sterowania ceną i dostępnością w oparciu o samodostosowujący się algorytm sztucznej inteligencji czy algorytmy sztucznej inteligencji samodzielnie rozpoznający produkty tożsame ale jednocześnie nie mające wspólnego zgodnego identyfikatora. Wprowadzenie ww. innowacji produktowej spowoduje w firmach wykorzystujących je istotną innowację procesową. Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach podzielonych na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Rezultatem projektu jest stworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów do zastosowania w ecommerce w oparciu o nowe techniki np. adaptacyjny wybór modelu wytrenowanego przez sztuczną inteligencję (AI) wraz z napływem dodatkowych informacji o badanym przedmiocie. Dzięki temu projekt pozwoli na wykorzystanie zebranej wiedzy teoretycznej w praktycznych zastosowaniach, a jego efektem będzie powstanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii.

 

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zakup sprzętu IT

Zakup sprzętu IT

Dzierżawa serwerów dedykowanych

Zakup sprzętu IT

Najem powierzchni laboratoryjnej