Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – czyli RODO – wchodzi w życie już 25 maja 2018 roku. Wprowadza ono wiele zmian w dziedzinie administrowania danymi osobowymi, które będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – od wielkich korporacji po małe i średnie firmy, a nawet jednoosobowe działalności.

RODO w jednolitej formie obowiązywać będzie we wszystkich krajach członkowskich UE, a stosować będą się do niego musieli także kontrahenci spoza Unii. Próżno jednak szukać w treści rozporządzenia szczegółowych wytycznych, których wdrożenie w firmie wystarczyłoby, aby dane osobowe były właściwie przechowywane. Władze Unii– biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, a także różnorodność przedsiębiorstw, uniemożliwiającą stworzenie wyczerpującego zbioru zasad – postawił na dość ogólne wskazania, które pozostaną aktualne bez wymuszania kolejnych poprawek i zmian w prawie.

To już najwyższy czas, by przygotować się na nowe regulacje m.in poprzez przeprowadzenia audytu sposobu zbierania i administrowania danymi osobowymi w firmie. Firma Comarch opublikowała obszerny artykuł o wdrożeniu RODO w firmie razem z  e-bookiem i prezentacją do pobrania. Ponadto oprogramowanie Comarchu jest rozbudowywane o 7 nowych funkcjonalności, które pomogą w wywiązywaniu się z przepisów RODO w obszarze administracji danymi osobowymi. Warto również, 11 kwietnia 2018r,  wziąć udział w szkoleniu online podczas którego dowiecie się Państwo, jak przy pomocy systemów Comarch ERP radzić sobie z RODO.