Systemy Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-Pracownik dostępne są już w wersji 2017.5.1. Aktualizacje wprowadziły w powyższych aplikacjach szereg usprawnień i zmian spowodowanych nowelizacją przepisów.

W przypadku zmian wymuszonych nowelizacją przepisów Comarch ERP Optima:

 • umożliwia wyliczenie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowników tymczasowych,
 • posiada możliwość wygenerowania zaktualizowanego wzoru deklaracji CIT-8(24) dla przychodów osiągniętych w roku 2017,
 • posiada zaktualizowaną listę urzędów po zmianach związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, oraz umożliwia dodanie urzędu z określonym typem „inny”.

Nowości w Comarch ERP Optima w aktualizacji 2017.5.1:

 • weryfikacja statusu VAT kontrahenta (pozwala sprawdzić, czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT),
 • zbiorcza modyfikacja wielu parametrów kontrahenta,
 • obsługa kalendarza świąt i pobieranie dla dokumentów walutowych kursów z dnia poprzedzającego dzień wolny,
 • tworzenie Ankiet dla klientów oraz zestawów pytań wzorcowych w module CRM Plus,
 • przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg Dokumentów w pracy rozproszonej,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych,
 • automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie,
 • seryjne usuwanie rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej,
 • księgowanie delegacji do książki przychodów i rozchodów,
 • ceny towarów z czterema miejscami po przecinku,
 • automatyczne uzupełnianie kodu na karcie towaru,
 • zakładanie kart towarów i kontrahentów przy imporcie danych z plików XML,
 • rozbudowana funkcjonalność seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych i magazynowych,
 • odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych z poziomu formularza zaliczki na PIT-28, PIT-36, PIT-36L i deklaracji rocznej PIT-28(19),
 • zbiorcze księgowanie różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów,
 • seryjna zmiana rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawień opisów oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej w Rejestrze VAT,
 • kontrola duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej,
 • numeracja Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku,
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 • zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA,
 • edycja czasu pracy w kalendarzach,
 • dostęp do aplikacji Comarch e-Pracownik dla osób pracujących w ramach samozatrudnienia,
 • raporty dla Biur Rachunkowych zawierające dane nt. czasu i kosztów pracy operatorów, limitów kontrahentów, kwot wynagrodzeń, statusów e-Deklaracji w module Analizy BI,
 • nowe miary i wymiary w module Analiza BI: Liczba Kontrahentów, Liczba Dokumentów, Liczba Produktów, Kontrahent Kraj, Raport KB, Waga w kg,
 • ułatwiony proces konwersji do nowej wersji wraz z możliwością dokonania migracji ze stacji terminalowej oraz wykonanie kopii bazy BI przed rozpoczęciem procesu,

Nowości w Comarch ERP e-Pracownik:

 • nowy wygląd aplikacji (sekcja „Moje dane” dostępna w górnej części okna),
 • nowe oznaczenia graficzne dla nieobecności „Urlop wypoczynkowy na żądanie”,
 • podgląd legendy do oznaczeń graficznych na planie i czasie pracy,
 • logowanie do aplikacji osób pracujących w ramach samozatrudnienia,
 • możliwość wydłużenia okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych lub zwalnianych.