Z przyjemnością informujemy, że dostępna  jest dostępna nowa wersja Comarch ERP XL 2019.0.1. W ramach aktualizacji udostępniliśmy kilka nowych funkcjonalności, spośród których warto wymienić:

  • Integrację z aplikacją Comarch e-Sprawozdania. Współpraca zapewnia możliwość przechowywania sprawozdań finansowych w firmowej bazie danych wraz z definiowaniem reguł dostępu poprzez uprawnienia operatorów oraz przekazywanie zestawień księgowych z systemu do aplikacji
  • Możliwość zarejestrowania ręcznej korekty wartościowej FZK/FRK do dostawy, która została już w całości wyprzedana. Po zatwierdzeniu takiej korekty, system stosownie skoryguje koszt własny sprzedaży za pomocą dokumentu KK
  • Zmiany w komunikacji SENT. Aktualnie, dane z pola „Ilość towaru” są przekazywane do pola „Masa brutto lub objętość towaru” na formularzu i jest wyrażona w jednostkach kg lub litr (rezygnacja z m3)
  • Obsługa importu wyciągu bankowego z możliwością określenia po jakim kursie dane pozycje wyciągu będą zaimportowane

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0.1” dostępnym w strefie klienta a także u naszych konsultantów i opiekunów.