Udostępniono najnowszą wersję Comarch ERP XL 2016.3. z 42 nowymi funkcjonalnościami. Na uwagę zasługuje ciągły rozwój obszarów logistyki, produkcji oraz księgowości.

W najnowszej wersji system został wzbogacony m. in o funkcjonalność Jednolitego pliku kontrolnego, możliwość wysyłania deklaracji Intrastat do PUESC oraz ergonomiczne odliczanie faktur zaliczkowych na dowolnej transakcji z kontrahentem.

SPOŚRÓD NOWOŚCI W WERSJI 2016.3 W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH WARTO WYMIENIĆ:

Logistyka

 • Odliczanie faktur zaliczkowych na dowolnej transakcji z kontrahentem.
 • Przypisywanie przyczyny zwolnienia z VAT na dokumencie – funkcjonalność obsłużona w związku z potrzebą przekazywania do JPK podstawy zastosowania stawki zwolnionej.
 • Funkcjonalność zmiany kierunku naliczania VAT na niezatwierdzonym dokumencie także w sytuacji, gdy istnieją na nim elementy.
 • Przesyłanie deklaracji Intrastat do Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – nowego portalu wprowadzonego przez Służbę Celną.
 • Wydłużenie pola NIP, w celu zarejestrowania kontrahentów, których odpowiednik numeru NIP może zawierać do 20 znaków.
 • Dodatkowa kolumna netto/brutto na liście elementów umożliwiająca metodą EiP wprowadzenie ceny netto/brutto na dokument.
 • Nowy parametr o nazwie JPK_FA  w nagłówku faktur zakupu i sprzedaży, decydujący o umieszczeniu faktury w pliku JPK_FA​

Produkcja

 • Przeplanowanie „w locie” – automatyczne przeplanowanie operacji następnych po wcześniejszej/późniejszej realizacji operacji poprzedniej.
 • Planowanie i przeplanowanie wg priorytetu, którym jest data planowania zlecenia.
 • Generowanie zleceń produkcyjnych na materiały z innego zlecenia.
 • Wyliczanie ceny ewidencyjnej na kalkulacji kosztu i przenoszenie jej na produkt w technologii.
 • Parametryzacja zaokrągleń materiałów i wyrobów gotowych na realizacji zlecenia.
 • Zmiany ergonomiczne (sumowanie pozycji na listach produkcyjnych, prezentacja czasu trwania zlecenia i łącznego czasu operacji, dodawanie wielu materiałów jednocześnie do operacji w technologii, możliwość wskazania magazynu w oknie: Znajdź i zmień).

Księgowość

 • Funkcjonalność Jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w związku z obowiązkiem udostępniania organom podatkowym w formie elektronicznej informacji handlowych i finansowo-księgowych (struktury VAT, KR, FA, MAG, WB).
 • Wnioski i delegacje krajowe – obsługa uprawnień w kontekście ról pracownika.