Informujemy, że nowa aktualizacja systemu Comarch ERP Optima to kontynuacja dostosowania programu do obowiązujących przepisów i zmian w prawie podatkowym w roku 2016.

51 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji VAT na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2016 roku: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-9M(5).
 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji AKC-WW, opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:
 1. PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 2. PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 3. PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 4. PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 5. CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5),
 6. PIT-11(23), PIT-40(22) – obie z załącznikiem PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13),
 7. PIT-4R(6), PIT-8AR(6).
 • Dostosowano program do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197), dotyczących uchylenia obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, pozostawiając możliwość ponownej korekty w przypadku uregulowania skorygowanych wcześniej zobowiązań.
 • W związku ze zmianą przepisów obowiązującą od stycznia 2016 roku, wprowadzono automatyczne naliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 • Dostosowano treść wydruku umowy o pracę do nowego wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015, poz.2005).

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2016.2.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono import e-zwolnień pracowników z pliku wygenerowanego na profilu pracodawcy w PUE.
 • Wprowadzono walidację danych identyfikacyjnych pracowników podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
 • Wprowadzono funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania do Comarch ERP Optima zapisów kasowych utworzonych w Comarch ERP Optima Detal.
 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dodając:
 1. automatyczne generowanie dokumentów WZ podczas wczytywania dokumentów sprzedażowych wystawionych na urządzeniu mobilnym
 2. funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania zapisów kasowych (rozliczeń dokumentów) wystawionych na urządzeniu mobilnym
 3. możliwość wysyłania na urządzenie cen wybranych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (funkcjonalność dostępna będzie we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2016.4).