Comarch ERP Mobile 2016.0 to:
 • obsługa terminali płatniczych, co z pewnością ułatwi rozliczanie należności, jak również przełoży się na bezpieczeństwo pracy przedstawicieli handlowych, którzy nie będą musieli wozić ze sobą pobranej gotówki od Klientów przez cały dzień,
 • poprawa ergonomii planowania działań poprzez możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może w łatwy i szybki sposób zaplanować swój kalendarz, poprzez elastyczny wybór tygodnia, z jakiego oraz na jaki, mają zostać skopiowane wizyty,
 • dalszy rozwój promocji pakietowych, poprzez umożliwienie określania progów promocji dla grup towarowych, towarów wymaganych w pakiecie oraz minimalnej ilości różnych towarów z pakietu,
 • obsługa nowego typu promocji budżet rabatowy operatora, dzięki czemu przedstawiciel handlowy w aplikacji mobilnej może obniżać cenę towaru poprzez nadawanie rabatu z własnego budżetu, jaki został dla niego określony na dany okres,
 • obsługa rabatu maksymalnego operatora, jaki może zostać udzielony przez przedstawiciela handlowego, co z jednej strony daje możliwość dodatkowego rabatowania Klientów, a z drugiej strony maksymalny limit rabatu jest określony w centrali, co przekłada się na jeszcze lepszą kontrolę nadawanych obniżek przez przedstawiciela,
 • możliwość pobierania niepotwierdzonych zamówień Klienta z centrali, które pochodzą z innych źródeł np. z Pulpitu Kontrahenta. Dzięki temu, przedstawiciel może pobrać wystawione przez Klienta zamówienia na urządzenie mobilne, a podczas wizyty u niego zweryfikować te dokumenty oraz je potwierdzić, odrzucić lub wprowadzić konieczne zmiany,
 • tworzenie rezerwacji zasobowych – podczas wystawiania dokumentu pracownik mobilny może zweryfikować zapotrzebowanie Klienta z dostępnością asortymentu na magazynie,
 • wysyłanie raportów wiadomością e-mail, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może w prosty sposób wysłać odpowiedni raport Klientowi lub swojemu kierownikowi,
 • raport realizacji zamówień umożliwiający szybką weryfikację realizacji zamówień danego kontrahenta, np. podczas wizyty u tego Klienta,
 • dodawanie towarów na zamówienie bezpośrednio z listy towarów, bez konieczności wchodzenia do małej kalkulacji,
 • podpowiadanie się daty realizacji według kalendarza dostaw kontrahenta zdefiniowanego w systemie Comarch ERP XL,
 • możliwość wskazania konkretnego magazynu, z którego ma być realizowany towar, dzięki czemu, przedstawiciel może wybrać magazyn, gdzie jest dostępny towar, którego pilnie potrzebuje Klient lub taki magazyn, z którego dostawa do kontrahenta odbędzie się najszybciej,
 • prezentacja i wyliczanie marży według ceny ewidencyjnej, czyli najwyższej ceny zakupu towaru z magazynów, do których dostęp ma przedstawiciel handlowy
 • blokada zmiany ceny początkowej ,
 • zwiększona kontrola nad zmianą terminu płatności kontrahenta, dzięki czemu w aplikacji mobilnej została wprowadzona funkcjonalność ograniczenia możliwości modyfikacji formy płatności na dokumencie oraz podczas edycji karty kontrahenta,
 • obsługa blokad na karcie kontrahenta – wstrzymane zamówienia oraz wstrzymane transakcje.
Comarch ERP Mobile 2016.0 to także zmiany w aplikacji do zarządzania pracownikami mobilnymi – Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży:
 • możliwość planowania wizyt bez wzorca dzięki temu, kierownik planując wizytę przedstawicielowi, nie musi narzucać z góry jednego schematu przeprowadzenia spotkania z kontrahentem, ale sam pracownik będąc na miejscu u Klienta może określić charakter wizyty handlowej oraz wybrać najlepszy zestaw elementów wizyty do realizacji,
 • obsługa tygodniowych planów wizyt, prócz możliwości kopiowania, została udostępniona opcja szybkiego potwierdzania lub odrzucania zaplanowanych wizyt podwładnych,
 • prezentowanie ikon wzorca wizyty, co usprawnia weryfikację zrealizowanych i zaplanowanych wizyt z poziomu terminarza,
 • prezentacja kontrahenta z wstrzymanymi transakcjami lub wstrzymanymi zamówieniami – została dodana informacja na liście oraz kartach kontrahentów odnośnie blokad transakcji lub zamówień, ustawianych w systemie Comarch ERP XL.