W ofercie firmy Comarch pojawiła się aplikacja do ewidencjonowania postępu wykonywanych czynności przy pomocy ekranów dotykowych. Współpracuje z systemem Comarch ERP XL, a jej pierwsza wersja otrzymała nr 2017.0.1.

Najważniejsze funkcje aplikacji Comarch MES:

  • Możliwość wprowadzenia informacji o uruchomieniu wykonywanej operacji bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym,
  • Możliwość włączenia/wyłączenia opcji edycji wprowadzanych operacji,
  • Możliwość wprowadzenia informacji o zakończeniu operacji,
  • Możliwość skonfigurowania sposobów rejestrowania operacji produkcyjnych,
  • Raportowanie zadań operatora oraz zadań przypisanych,
  • Możliwość podglądu przez operatora zadań przypisanych do niego, oraz innych pracowników.

Aplikacja jest w pełni responsywna i dostosowuje się do rozmiarów ekranów.