System Comarch HRM, czyli dawny Comarch e-Pracownik, dostępny jest w wersji 2018.8.1. Doczekała się ona kilku znaczących zmian poprawiających komfort pracy.

Zmiany w Comarch HRM 2018.8.1

Poniżej prezentujemy zmiany w Comarch HRM w wersji 2018.8.1:

 • przebudowana strona startowa zapewniająca jeszcze większą ergonomię i wszystkie niezbędne informacje wyświetlane w jednym miejscu, m.in.:
  • limit urlopu wypoczynkowego z rozbiciem na dni wykorzystane, oczekujące na zatwierdzenie oraz pozostałe,
  • panel powiadomień, na którym użytkownik po zalogowaniu widzi wszystkie zmiany w statusach go dotyczących (szkolenia, urlopy itp.),
  • panel planowania pozwalający bezpośrednio z ekranu startowego przejść do planowania nieobecności, delegacji i szkoleń,
  • kalendarz użytkownika pozwalający na bieżąco śledzić zbliżające się wydarzenia dotyczące bezpośrednio zalogowanego użytkownika,
 • zmiany w ocenach pracownika, gdzie dodano możliwość edycji arkusza ocen oraz zmodyfikowano jego podgląd dla kierowników tylko za okres, w którym dany użytkownik był jego podwładnym,
 • wprowadzony został system kontroli ilości dni dla urlopu na żądanie – każde przekroczenie wiąże się z wyświetleniem stosownego ostrzeżenia,
 • w momencie zmiany hasła, gdy nie spełnia ono standardów Comarch HRM 2018.8.1 wyświetlony zostanie teraz specjalny komunikat,
 • w przypadku chęci dodania do intranetu wchodzącego w skład Comarch HRM dokumentu o nazwie, jaka już istnieje w systemie, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Comarch HRM 2018.8.1 lub chcesz uzyskać dostęp do aplikacji, zapraszamy do kontaktu.