Comarch HRM (dawniej e-Pracownik) otrzymał aktualizację do wersji 2019.0.1.

Wersja 2019.0.1 Comarch HRM wprowadza kilka poprawek, które mają za zadanie ułatwić użytkowanie aplikacji. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić możemy:

  • dodanie w panelu powiadomień alertów o upływającym terminie ważności badań okresowych, uprawnień oraz oceny okresowej pracownika,
  • dodanie w panelu powiadomień informacji o udostępnionych pracownikowi wydrukach, dokumentach w intranecie i ofertach pracy w rekrutacji wewnętrznej,
  • dodanie możliwości planowania urlopu opiekuńczego zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy,
  • dodawanie załączników do delegacji.