System Comarch ERP XL w wersji 2017.1 zawiera w sobie aż 220 nowości we wszystkich obszarach systemu. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić możemy wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego.

Nowości w module Logistyka:

 • wprowadzenie obsługi programów lojalnościowych z możliwością
  • określania uczestników programu,
  • naliczania punktów lojalnościowych na wybranych dokumentach i korektach,
  • przyznawanie uczestnikom punktów z rozliczonych dokumentów,
  • naliczanie punktów poprzez automatyczne akcje w module CRM,
  • określanie katalogu nagród wraz z możliwością ich zamówienia,
  • odbieranie punktów w postaci budżetów promocyjnych,
  • prezentacja ilości zgromadzonych i odebranych przez użytkowników punktów,
 • dodanie Budżetu projektu pozwalającego na zbudowanie planu budżetu w postaci drzewa etapów z możliwością wprowadzania danych do każdego z nich,
 • obsługa transportu towarów wrażliwych (poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT),
 • wprowadzenie możliwości parowania braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych z uznanymi nadwyżkami lub brakami,
 • podgląd niewykorzystanych limitów kredytowych n zamówieniach z poziomu karty kontrahenta,
 • usprawnione wiązanie zasobów towarowych z rezerwacjami,
 • „nieograniczony rabat Operatora” – funkcja pozwalająca na ustalanie dowolnie niskiego poziomu cen transakcji,
 • JPK dla składów celnych,
 • poprawa współpracy z Comarch WMS Magazynier, Comarch Mobile Sprzedaż i Comarch ERP e-Sklep,
 • praca z drukarką fiskalną w trybie sieciowym.

Nowości w module Produkcja:

 • budowanie procesów Produkcji w oparciu o nowe akcje kluczowe,
 • nowy obszar „Narzędziownia” pozwalający na:
  • udostępnianie osobnej listy narzędzi (zasobów oznaczonych jako narzędzia),
  • rejestrowanie i prezentowanie wydań, zdań i likwidacji wielu narzędzi jednocześnie,
  • rejestrowanie zużycia narzędzi wraz z opcją raportowania,
  • automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zużytych lub uszkodzonych narzędzi z możliwością rejestracji czasu przestoju,
  • lista wydań narzędzi dla konkretnych pracowników,
  • historia narzędzia na karcie zasobu produkcyjnego i w karcie pracownika,
 • korekta wartościowa zakupu surowca zmienia koszt wytworzenia wyrobu gotowego,

Nowości w module Księgowość:

 • sprawdzanie statusu podatnika w rejestrze VAT,
 • paczki przelewów,
 • dodawanie kolumn w oknach: Plan kont/Obroty i salda, Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki i Kompensaty,
 • aktualizacja zestawień księgowych w kreatorze zestawień zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • opis analityczny poszerzony o możliwość definiowania opisu oraz wzorców i wartości do niego przypisanych,
 • obsługa wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService,
 • możliwość oznaczenia dokumentów jako zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Zmiany w cenniku Comarch ERP XL:

 • Od 1 lipca 2017 r. cena licencji modułu Lojalność wynosi 10000 zł w wersji stacjonarnej i 500 zł w wersji online, licencja posiada ograniczenie ilości użytkowników do ilości użytkowników modułu Administracja,
 • Narzędziownia zostaje objęta licencją modułu Produkcja, którego cena od 1 sierpnia 2017 r. wynosić będzie 6000 zł za wersję stacjonarną i 300 zł za wersję online,
 • Obsługa Budżetów dostępna jest w ramach licencji na moduł Projekty.

Zaktualizowana wersja Comarch ERP XL współpracuje z aplikacjami:

 • Comarch ERP XL MES 2017.1
 • Comarch Mobile 2017.5
 • Comarch WMS 2017.0.5
 • Comarch B2B 2017.3.XL
 • Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2017.3
 • Comarch DMS 2017.2
 • Comarch ERP e-Sklep 2017.2
 • Wszystko.pl
 • Comarch IBARD 4.0

Zapraszamy do zaktualizowania posiadanych wersji systemu.