Firma Comarch przygotowała nową wersję swojego systemu ERP, Comarch ERP XL. Oznaczona kodem 2017.2 zawiera aż 47 nowości, w tym zmiany wymagane wejściem w życie RODO i split payment.

Zmiany związane z RODO umożliwiają m.in.:

  • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne,
  • Udostępnianie informacji o danych osobowych,
  • Anonimizowanie kontrahentów oraz osób do nich przypisanych,
  • Ewidencjonowanie upoważnień do przetwarzania danych,
  • Tworzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  • Rejestrowanie naruszeń przetwarzania danych osobowych.

Zmiany związane z wejściem w życie przepisów o split payment:

  • Możliwość wysyłania zlecenia przelewu z podziałem na kwotę netto i kwotę podatku VAT,
  • Mechanizm wspierający kontrolę płynności finansowej,
  • Możliwość wiązania płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami.

Firma Comarch zapowiada również wprowadzenie tegorocznej wersji – 2018.2 – systemu Comarch ERP XL w czerwcu tego roku. Znajdą się w niej m.in. powyższe funkcje usprawniające działanie systemu po aktualizacji przepisów.