Comarch ERP Optima dostępna jest w wersji 2018.1.1. W zakres zmian wchodzi dostosowanie systemu do nowych wymagań prawnych oraz przepisów. Dodano również kilka interesujących nowości.

Comarch ERP Optima w wersji 2018.1.1 umożliwia:

 • Tworzenie plików JPK_VAT w wersji 3.
 • Naliczenia deklaracji rocznych na formularzach za rok 2017 z odpowiednimi załącznikami: PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24).
 • Naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
 • Wykorzystanie zaktualizowanych księgowych oraz planów kont dla jednostek budżetowych.
 • Naliczanie deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym w roku 2018.
 • Generowanie zbiorczej płatności dla deklaracji ZUS DRA zgodnie z zasadami obowiązującymi dla indywidualnych rachunków składkowych.
 • Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu zgodnie ze zmianami obowiązującymi od początku 2018 roku.

Oprócz tego w Comarch ERP Optima 2018.1.1 wprowadzona została:

 • integracja z kurierem DHL,
 • funkcja importu danych do rejestrów VAT z plików JPK_VAT,
 • opcja tworzenia faktur sprzedaży i paragonów z listy kontrahentów lub listy towarów,
 • weryfikacja statusu VAT kontrahenta na dokumencie PZ, WZ i na fakturze proforma,
 • możliwość drukowania eko-korekt do korekt faktur sprzedaży,
 • opcja włączenia lokalnego serwera SQL, jeśli jest on zatrzymany,
 • zaciąganie danych kontrahentów z GUS w module Detal na podstawie nr NIP.