Udostępniono nową wersja aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Warto zwrócić uwagę, iż wersja 2019.2.1 zawiera wiele kluczowych funkcjonalności:

 

  • Możliwość przygotowania sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych (NGO).
  • Możliwość zarządzania wieloma podpisami elektronicznymi w aplikacji (wraz z możliwością podpisu sprawozdania w aplikacji).
  • Określenie statusu tworzonych sprawozdań finansowych.
  • Tworzenie paczek sprawozdawczych, czyli dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.).
  • Wysyłkę sprawozdania do Szefa KAS.

Miło nam przekazać informację, iż narzędzie Comarch cieszy się bardzo dużą popularnością, głównie za sprawą przejrzystości pracy nad sprawozdaniami finansowymi, co w połączeniu z bogatą funkcjonalnością aplikacji daje użytkownikom kompleksowe narzędzie do obsługi dokumentacji sprawozdawczej w firmie.

Jednocześnie informujemy, iż trwają intensywne prace nad kolejną wersją, która zostanie udostępniona w pierwszej połowie kwietnia 2019 – wersja ta pozwoli przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Ponadto w kolejnych najbliższych wersjach aplikacji, producent planuje udostępnić nowe funkcjonalności, takie jak:

  • Możliwość importu danych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania wykorzystując szablon excel.
  • Analiza wskaźnikowa w formie dashboardów.