Comarch B2B otrzymał aktualizację do wersji 2017.1. Znajdują się w niej trzy nowości oraz szereg poprawek ułatwiających korzystanie z narzędzia:

Najważniejsze nowości wprowadzone w aktualnej wersji:

 • do szczegółów towaru mogą zostać dodawane załączniku (pdf, xls, doc, zip, rar),
 • menu dostawy pokazujące dokumenty transportowe dla wybranego kontrahenta,
 • bardziej wydajny i dokładniejszy mechanizm wyszukiwania oparty o silnik Lucene.net.

Oprócz nowości, w wersji Comarch B2B 2017.1 wprowadzono również szereg usprawnień do już istniejących funkcji:

 • informacja dla kontrahenta o przekroczonym limicie kredytowym w momencie składania zamówienia,
 • kontrahent może ustawić wybrany przez siebie sposób płatności i dostawy, który będzie automatycznie uwzględniany przy kolejnych zamówieniach,
 • poprawione filtrowanie po atrybutach: wpisanie wartości atrybutu w filtrze pokaże tylko te produkty, które posiadają identyczną wartość atrybutu, zamiast wszystkich produktów posiadających dany atrybut,
 • poprawione zostało wyliczanie wartości przeterminowanych płatności dla Comarch ERP Altum,
 • możliwość filtrowania menu płatności po stanie „przeterminowane”,
 • poprawione wyświetlanie jednostek pomocniczych,
 • poprawienie wyświetlania drzewa kategorii towarów: od tej wersji jest ono domyślnie rozwinięte, a sam układ zapamiętywany jest dla każdego użytkownika i odtwarzany po ponownym uruchomieniu programu,
 • poprawione zostało wyświetlanie towarów niedostępnych w Comarch B2B w dokumentach handlowych – wraz z aktualizacją nie ma możliwości ich zakupu ani przejrzenia szczegółów.