Nowa wersja Comarch ERP XL 2016.2

Informujemy, że od dzisiaj jest dostępna najnowsza wersja Comarch ERP XL 2016.2 wraz z 160 nowymi funkcjonalnościami! Stałemu rozwojowi podlegają obszary logistyki, produkcji i księgowości.
W najnowszej wersji powiększono funkcjonalności systemu w tych obszarach m.in. o obsługę rabatów retrospektywnych sprzedaży i zakupu, wykres prezentujący obciążenie zasobów na wykresie Gantta oraz nowe formularze VAT-7 (16), VAT-7K (10), VAT-7D (7) wraz z ich elektroniczną obsługą.
Ponadto razem z najnowszą wersją udostępniono program XL2XML dedykowany do przenoszenia parametrów konfiguracyjnych i danych słownikowych między bazami Comarch ERP XL za pomocą plików XML. Za pomocą udostępnionego programu możliwe jest również kopiowanie ustawień pomiędzy wskazanymi centrami struktury praw.

SPOŚRÓD NOWOŚCI W WERSJI 2016.2 W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH WARTO WYMIENIĆ:

Logistyka

 • Obsługa rabatów retrospektywnych sprzedaży/zakupu, pozwalająca na rozliczanie dodatkowych bonusów z tytułu osiągniętego obrotu.
 • Rozwój funkcjonalności wiązania zasobów z rezerwacjami w zakresie: opcjonalnego wykluczania rezerwacji z przyszłą datą aktywacji, przepinania zasobów podczas korygowania, anulowania i zamykania zamówień oraz obsługi wiązania zasobów w Procesach.
 • Uniemożliwienie anulowania dokumentów MMW, MMP powstałych w wyniku przesunięcia towaru między magazynami wirtualnymi w aplikacji Comarch WMS, a także blokowanie generowania do nich dokumentów magazynowych.

Produkcja

 • Wykres obciążenia zasobów prezentujący w przejrzysty sposób czas zajętości wybranych zasobów oraz ich okresy dostępności i niedostępności.
 • Funkcja Ustaw datę planowania pozwalająca na ustalenie terminu planowania dla  wielu zleceń jednocześnie.
 • Rozbudowanie działania parametru Dopasować ilość powstałego produktu, polegające na automatycznym przenoszeniu dopasowanej na operacji poprzedzającej ilości materiału-półproduktu na realizację operacji następnej.
 • Wyświetlanie i modyfikacja ilości na pozycji zlecenia produkcyjnego zgodnie ze zdefiniowaną jednostką pomocniczą na karcie materiału w technologii.
 • Udostępnienie z poziomu listy zleceń produkcyjnych zakładek prezentujących półprodukty wchodzące i wychodzące.
 • Generowanie zleceń produkcyjnych ze zleceń produkcyjnych na brakujące półprodukty.
 • Obsługa zleceń produkcyjnych oraz kompletacji i dekompletacji w Comarch WMS.

Księgowość

 • Nowe formularze VAT-7 (16), VAT-7K (10), VAT-7D (7) i ich obsługa elektroniczna.
 • Brak wymagalności ORD-ZU przy elektronicznej wymianie danych.
 • Nowe formularze CIT-8 (23) i CIT-8/O (10).
 • Nowe wzory deklaracji GUS obowiązujące w roku 2016.
 • Nowa stopa procentowa dla odsetek 9,5%.
 • Obsługa propozycji kompensat.
2018-01-22T08:42:51+00:00 Marzec 3rd, 2016|Comarch ERP XL|